Viipurilainen Kotileipomo Facebook
Viipurilainen Kotileipomo Instagram
Viipurilainen Kotileipomo

Viipurilainen kotileipomo rakentaa lähiraaka-aineista työpaikkoja

Toimitilojen koko lähes tuplataan.

Viipurilainen Kotileipomo tekee lähes 1,2 miljoonan euron investoinnin, joka lähes kaksinkertaistaa toimitilojen koon ja arvioi lisäävänsä liki kymmenen työpaikkaa. ”Strategiamme on toiminut ja lähiraaka-aineista käsin leipominen on kannattanut.”, sanoo toimitusjohtaja Tuomas Ylä-Hemmilä.

Yritys laajentaa nykyisiä toimitilojaan leipomotuotantokapasiteetin nostamiseksi, myymälätilojen suurentamiseksi, aikaisempaa toimivampien lastauslaitureiden rakentamiseksi sekä asiakkaiden myymäläasiointia edistävien pihaparannusten toteuttamiseksi. Investointiin sisältyvät tuotanto- ja myymälätoiminnan kasvun edellyttämät kone- ja laitehankinnat.

Suunniteltu investointihanke koostuu leipomotilojen laajennuksesta sekä tarvittavista kone- ja laitehankinnoista. Nykyisten toimitilojemme pinta-ala on 640 m2, ja laajennusosa on kooltaan 528 m2. Tämän lisäksi tulee lastauslaitureiden muodossa kylmää tilaa noin 250 m2.

Leipomotilojen laajennuksessa rakennetaan uusi pakkaamo, joka on kolme kertaa suurempi kuin nykyinen. Tuotantotilat kasvavat yli kolmanneksella nykyisestä. Laatikoille saadaan tarvittava pesutila, sekä sosiaalitilat ja toimistot siirretään laajennusosaan. Tuotantokapasiteettimme lähes kaksinkertaistuu tilankäytön tehostamisen avulla ja myös kipeästi tarvitsemamme myymälätilojen laajennus saadaan nyt toteutettua.

Osana rakennushanketta pitää laajennusosan takia uudistaa osin tontin asiakas- ja kuljetusliikennejärjestelyt sekä asfaltoitava uudet liikenteelle varattavat tontin osat. Myös pihanrakennus toteutetaan osana hanketta. Asiakaspalvelu otetaan huomioon myös autojen sähkölatauspaikalla. Kesäisin nykyiset asiakaspaikat autoille eivät riitä ja sen vuoksi rakennetaan lisää asiakaspaikkoja.

Kone- ja laiteinvestointina on uuden uunin hankinta. Uunikapasiteetin lisäys edellyttää myös nykyisen leipomorakennuksen ilmanvaihdon parannusta. Nykyisen pakkaamon siirto uusiin tiloihin kasvattaa tuotantotilan määrää ja samalla mahdollistaa tulevaisuudessa uunikapasiteetin kasvattamisen.

Hankkeen rahoitukseen on saatu tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolta. “Eurooppa investoi maaseutualueisiin”. Ohjelma johon tuki kuuluu on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Tuen osuus hankkeen tukikelpoisista kustannuksista on 20% ja sen kokonaismäärä on 235 000€.